- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جلوگیری از اعمار تاسیسات پاکستان در سرحد افغانستان

وزارت داخله می گوید پولیس سرحدی افغانستان از اعمار تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پکتیکا جلوگیری کرده است.

 

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت نظامیان پاکستان تلاش کرده اند تا در خاک افغانستان تاسیسات اعمار کنند.

 

اما به گفته وی در نتیجه ممانعت پولیس سرحدی افغانستان میان دو طرف درگیری صورت گرفته است.

 

در نتیجه این درگیری یک سرباز افغان و هشت نظامی پاکستانی کشته شده اند.