افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 19 ژانویه , 2017 لینک کوتاه خبر :

جلسۀ کابینه روز گذسته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

ارگ

 

ابتدا جلسه در خصوص اقدامات و بررسی‌ها جهت شناسایی عاملین حوادث تروریستی اخیر در ولایات کابل، قندهار و هلمند به مردم اطیمنان داد که نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

 

متعاقباً، معاون شورای امنیت ملی به پاس دلیری و شجاعت نیروهای دفاعی و امنیتی در امر پاسداری از کشور، نامگذاری تاریخ (۹) حوت را بنام روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی در تقویم کشور به جلسه پیشنهاد کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

 

 

سپس، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد پیرامون فیصله کمیته اقتصادی شورای وزیران در مورد چوب‌های قطع‌شده چارتراش ولایت کنر به جلسه معلومات ارایه کرده افزود، که براساس این فیصله، بعد از تفکیک چوب‌های پخته از خام، به صدور چوب پروسس‌شده بدون وضع محصول گمرکی اجازه داده می‌شود. همچنان اداره ارگان‌های محلی به همکاری والی ولایت کنر موظف می‌باشند تا چوب‌های قطع‌شده را به مناطق امن جمع‌آوری، مقدار چوب ذخیره‌شده را تثبیت، محصول صادرات چوب کنر را از ولایت به کابینه پیشنهاد نماید.

 

 

 

اخیراً بتاسی از حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی به ولایت کنر سفر نمود، چگونگی موضوع قطع درختان و لیلام چوب‌های چارتراش ولایت کنر را مورد بررسی قرار داده، گزارش خویش را توأم با پیشنهاداتی اصلاحی به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارایه که ایشان هدایت فرمودند تا فیصلۀ سکرتریت اقتصادی شورای وزیران در مورد چوب‌های چارتراش ولایت کنر به جلسه کابینه ارایه گردد.

 

 

 

کابینه، قطع جنگلات و قاچاق چوب‌های چارتراش به خارج کشور را ممنوع قرار داده، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را موظف نمود تا به همکاری وزارت‌های اقتصاد، تجارت و صنایع، ادارة ارگان‌های محلی و ادارة حفاظت محیط زیست راه‌کارهای مناسب را جهت جلوگیری از قطع جنگلات، قاچاق چوب‌های چارتراش، چگونگی استفاده آن برای صنایع چوبی کشور و احیأ مجدد جنگلات با استفاده از تجارب سایر کشورها ترتیب نموده، همچنان به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرد تا پلان منظم را جهت جلوگیری از قاچاق چوب به خارج کشور ترتیب و به اجرا گذارد.

 

 

 

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه طرح شورای طبی افغانستان و بزنس پلان مرتبط به آن را به جلسه مطرح و  اهداف استراتیژیک این طرح را برشمرده گفت رسیده‌گی به شکایات و تخلفات مسلکی طبی قبل از ارجاع به مراجع عدلی و قضائی و ارتقای سطح آگاهی عامه مبنی بر حقوق و مصونیت‌های مریضان و دکتوران از جملۀ اهداف این طرح می‌باشد. کابینه طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت صحت عامه را موظف نمود تا این طرح را تصحیح و نهائی سازد.

 

 

 

بعداً، معین انرژی وزارت انرژی و آب طرح احیای مجدد و محافظت کاریز ها در افغانستان را به جلسه مطرح، انواع آن را با چگونگی وضعیت فعلی کاریزها در مناطق مختلف کشور به جلسه تشریح و افزود، مطابق سروی مشترک وزارت انرژی و آب و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (FAO) در سال ۱۳۸۲، در سراسر کشور به تعداد (۹۳۷۰) رشته کاریز موجود بوده که از جمله (۳۴۰۴) رشتة آن که ۳۶ فیصد مجموع کاریز های کشور را تشکیل می‌دهد از فعالیت بازمانده‌است، او مشکلات را مشخص و طرح‌های پیشنهادی برای رفع آن، همچنان پلان عمل برای احیأ و محافظت کاریزها را به جلسه ارایه نمود.

 

کابینة بعد از بحث همه‌جانبه وزارت انرژی و آب را موظف نمود تا به همکاری وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری، احیأ و انکشاف دهات، ادارة ارگان‌های محلی طرح متذکره را اولویت‌بندی نموده، بودجه آنرا در تفاهم با وزارت مالیه مشخص ساخته و طرح متذکره را با استفاد از تجارب سایر کشورها بازنگری به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

 

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهر سازی چگونگی مطالعه و بررسی استفاده از زمین شهرک‌های مهاجرین گوسفند درة ولسوالی بگرامی ولایت کابل، دشت شیخ مصری ولسوالی سرخ رود و دشت قاسم آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را به جلسه مطرح نموده، از دولتی بودن زمین و مناسب بودن ساحات برای ایجاد شهرک اطمینان داده، علاوه کرد که ساحاتی از زمین‌های مورد نظر برای ایجاد شهرک مهاجرین گوسفند دره ولسوالی بگرامی ولایت کابل تحت غصب قرار گرفته است.

 

جلسه، بعد از بحث همه جانبه ادارة اراضی افغانستان را به همکاری وزارت امور داخله، قوماندانی گارنیزیون کابل و والی ولایت ننگرهار موظف نمود تا در استرداد ساحات غصب‌شده شهرک‌های یادشده در ولایت کابل و ننگرهار طی مدت سه‌هفته اقدام نموده، همچنان کمیسیون متشکل از وزارت‌های شهر سازی، امور مهاجرین و عودت کننده‌گان، ادارة اراضی افغانستان و ادارة زون پایتخت را موظف نمود تا چگونگی توزیع زمین در شهرک‌های متذکره را به افراد و اشخاص مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده و از نتیجه به ریاست‌جمهوری گزارش ارایه نمایند.

 

 

 

به همین ترتیب، پلان تفصیلی شهرک بندر حیرتان به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ این پلان‌ها مجموعاً در ساحة به مساحت ۱۸۵۰,۹۸ جریب زمین در سه پلان (ساحة تجارتی، رهایشی و ورزشی) ترتیب گردیده، در ساحة تجارتی آن بلاک‌های ده منزله و پنج منزله در نظر گرفته‌ شده که شامل دفاتر تجارتی، هوتل‌ها، رستورانت‌ها، کلینیک صحی، پارک، مسجد و ساحات سبز می‌باشد، همچنان ساحات رهایشی آن شامل نمرات رهایشی و تاسیسات عام‌المنفعه، پارک‌ها، سالون شهری، مسجد و کلینیک و ساحة ورزشی می‌باشد.

 

 

 

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه وزارت امور شهرسازی را موظف نمود تا پلان متذکره را غرض بحث بیشتر به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

 

سپس، وزیر امور شهر سازی پلان فرهنگی شهر بامیان را در مطابقت با ماستر پلان آن ولایت، پلان انکشافی ساحات قابل توزیع و میکانیزم فروش زمین در مرکز آن ولایت را به جلسه مطرح، ساحات انکشافی قابل توزیع را مشخص و تداخل قسمت هایی از شهرک‌ها را در پلان فرهنگی به جلسه تشریح و توضیح نموده، همچنان میکانیزم توزیع زمین را با در نظر داشت قیمت تعیین‌شده، پرداخت اقساط و فیصدی در نظر گرفته شده به اقشار مختلف آن ولایت معلومات ارایه نمود.

 

کابینه، وزارت امور شهر سازی را موظف نمود تا ساحات را که در پلان فرهنگی ولایت بامیان تداخل نموده مشخص و با ذکر اندازة آن غرض اتخاذ تصمیم به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

 

در بخش دیگری از اجندا، معین تأمیناتی وزارت امور داخله طرح اصلاحی و پیشنهادی ریاست عمومی ترافیک را با در نظر داشت ریفورم تشکیلاتی و راه‌کارهای جلوگیری از فساد به‌جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند؛ این طرح به‌هدف مصونیت جاده و شاملین ترافیک، عرضة خدمات ترافیکی به مردم با استفاده از تکنالوژی جدید و جلوگیری از بروز فساد، وقایه و جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی و جلب همکاری و مشارکت ادارات ذیربط در تآمین امن و نظم ترافیکی ترتیب گردیده‌است. او چالش‌ها و مشکلات را برشمرده، طرح‌های را جهت رفع آن برای کوتاه‌مدت، میان مدت و دراز مدت به جلسه پیشنهاد نمودند.

 

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه وزارت امور داخله را موظف نمود تا طرح متذکره را به همکاری وزارت اقتصاد، ترانسپورت، ادارة حفاظت محیط زیست و شاروالی کابل بازنگری نموده و به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

 

 

 

بعداً، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه طرح تعدیل بند (الف) و (ب) مادة پنجم منشور صندوق انکشافی سارک را به جلسه مطرح نموده، خاطر نشان نمود که هدف از این تعدیل، انسجام برنامه‌های است که یک یا بیش از یک کشور عضو سارک در آن دخیل بوده و منفعت مستقیم آن به بیش از یک کشور عضو عاید می‌گردد. کابینه طرح متذکره را مورد تائید قرار داد.

 

 

 

سپس، رئیس ادارة اراضی افغانستان گزارش آن اداره را در مورد بازنگری اسناد استملاک موازی (۳۶,۵) جریب زمین اشخاص واقع شهر لشکرگاه ولایت هلمند که تحت پروژه توسعه میدان هوائی شهر لشکرگاه قرار گرفته‌است به جلسه ارایه و خاطرنشان نمود، اسناد زمین‌های متذکره طی جلسه‌یی با ارگان‌های ذیربط مورد بازنگری قرار گرفته، از آنجائی‌که ادارة اراضی افغانستان زمین دولتی در آن ولایت در اختیار دارد، لذا پیشنهاد می‌گردد تا به عوض قیمت، در تبادله زمین‌های یادشده اقدام صورت گیرد که مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

معین تعلیمات عمومی وزارت معارف تقاضای منظوری پرداخت قیمت موازی (۵۷۹۰,۱۱) متر مربع زمین ورثة میا جان مجددی را که بالای آن لیسة ذکور بتخاک ولسوالی بگرامی اعمار گردیده به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.

 

به همین ترتیب، معین انرژی وزارت انرژی و آب تقاضای پرداخت جبران خساره و استملاک سه باب منزل رهایشی با زیربنای موازی (۶۵۶) متر مربع زمین ملکیت اشخاص واقع شهر چاریکار ولایت پروان را که از اثر توسعة سرک و حریم کانال آبیاری قسماً تخریب گردیده به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

سپس، سرپرست اداره ارگان‌های محلی، استملاک موازی (۳۶,۱) جریب زمین ملکیت کریم‌الله فرزند عبدالولی را که بالای آن تعمیر اداری ولایت نورستان اعمار گردیده است به جلسه ارایه که مورد تصویب قرار گرفت.

 

در ادامه جلسه، وزیر فواید عامه، استملاک موازی (۹۵) متر مربع زمین و (۷۵۰) متر مکعب ساختمان ملکیت حیات‌الله مسکونه سیاه‌گرد ولسوالی غوربند ولایت پروان را که تحت اعمار سرک متک – بامیان قرار گرفته به جلسه ارایه که مورد تصویب قرار گرفت.

 

در اخیر جلسه، وزیر فواید عامه در رابطه به مشکلات حقوقی ایجادشده در قرار داد حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان – مزار شریف بین آن وزارت و کمپنی ST کشور ازبکستان به جلسه معلومات داده، افزود، مطابق قرار داد کمپنی متذکره مالیه انتفاعی خویش را دو فیصد پرداخت می‌نمود که با تعدیل فقره (1) ماده (۶۶) قانون مالیات بر عایدات این مالیه به چهار فیصد افزایش یافته اما شرکت یادشده با ازدیاد دو فیصد مالیه مخالفت می‌ورزد.

 

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله به‌عمل آورد تا دو فیصد مالیه از کمپنی متذکره اخذ و دو فیصد باقی ماندة آن از بودجه وزارت فواید عامه پرداخت گردد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار