افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 27 سپتامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

جلسۀ شورای اتصال منطقه‌یی در ارگ برگزار شد

اشرف غنی

 

روز گذشته جلسۀ شورای اتصال منطقه‌یی به ریاست اشرف غنی، در ارگ برگزار شد…

 

ابتدا محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنایی، پیرامون مسودۀ ابتدایی پلان اتصال منطقه‌یی به جلسه معلومات ارائه کرده، گفت که هدف این مسوده، اتصال افغانستان با کشورهای همسایه می‌باشد.

 

قیومی گفت، مسودۀ ابتدایی پلان اتصال منطقه‌یی، برای توسعۀ اقتصادی، بندرها و احداث راه‌های ترانزیتی، رشد صادرات و سرمایه‌گذاری افغانستان مفید است. او اضافه کرد که اتصال منقطه‌یی عامل عمدۀ محرک اقتصادی می‌باشد.

 

داکتر قیومی افزود که معینیت اقتصادی وزارت امور خارجه، موافقتنامه‌های مختلف انجام‌شده در بخش‌های مختلف میان افغانستان و کشورهای منطقه را در یک سیستم تنظیم کرده‌است، که به‌منظور تعقیب و تطبیق آن، میکانیزمی ساخته خواهد شد.

 

مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد، مسودۀ ابتدایی پلان اتصال منطقه‌یی در سه بخش انرژی، اموال و معلومات متمرکز می‌باشد. او گفت، این طرح متشبثین و تولید کننده‌گان کوچک قادر می‌سازد، که باهم تأمین ارتباط کنند و نوعیت شبکه‌های تولید و توزیع را توسعه دهند.

 

قیومی گفت، افغانستان به‌ مثابۀ چهارراه منطقه، آسیای مرکزی را به آُسیای جنوبی وصل می‌کند، و بر علاوۀ آن زمینۀ دسترسی کشورهای آسیای مرکزی را از طریق بندرهای چابهار و گوادر به آب‌های گرم مساعد می‌سازد.

 

وزرای مخابرات، ترانسپورت، فواید عامه و اقتصاد از مسودۀ مذکور استقبال نموده، و متعهد شدند که نظریات تحریری شان را در زمینه شریک کنند.

 

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت، مشکلات موجود و خلاها در بخش‌های زیربنایی و تخنیکی در داخل و خارج از کشور بررسی گردد. او اضافه کرد که موافقتنامه‌های امضا شدۀ افغانستان با کشورهای مختلف به‌منظور دقت بیشتر ارزیابی شود، و خلاهای موجود در آن به‌گونۀ اساسی مرفوع گردد.

 

رئیس‌جمهور موافقتنامه‌های افغانستان را با کشورهای آسیای‌میانه، ایران و هند در عرصه‌های مختلف مفید دانست، و بر تمرکز بیشتر در این زمینه تاکید کرد.

 

رئیس‌جمهور گفت، مشکلات موجود راه‌های ترانزیتی با کشورهای منطقه و همسایه بصورت اساسی بررسی و حل گردد. او افزود که به‌منظور حل مشکلات متذکره و انجام بهتر امور یک کمیتۀ بین‌الوزارتی ایجاد گردد، و وزارت امور خارجه نقش تسهیل‌کننده را در زمینه انجام دهد.

 

رئیس‌جمهور غنی گفت، کمیتۀ بین‌الوزارتی به پلان‌های لوژستیکی و منابع بشری تمرکز نماید، و ظرفیت وزارت‌های مربوطه را ارتقا دهد. او افزود که شورای اتصال منقطه‌یی نقش پالیسی‌ساز را ایفا نماید.

 

رئیس‌جمهور گفت، کمیتۀ بین‌الوزارتی مشکلات موجود در زمینۀ اتصال منطقه‌یی را تشخیص و آن را به شکل اساسی حل نماید، تا برای اتصال منطقه‌یی راه هموار گردد. او اضافه کرد که در شورای متذکره، تصویر بزرگ اتصال منطقه و پالیسی به مشاهده می‌رسد، و کمیتۀ بین‌الوزارتی امور تخنیکی را به‌پیش می‌برد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار