افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 8 ژانویه , 2017 لینک کوتاه خبر :

جلسه کمیته تسوید قوانین در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید

وزارت امور زنان

 

هدف از تدویر این جلسه، بحث روی نظریات جلسه کمیته تقنین کابینه در مورد پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت های بعد از آزادی، عنوان شده است.

در نخست معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن صحبت پیرامون نظریات جلسه کابینه در مورد پالیسی دسترسی زنان و اطفال محبوس به عدالت، در مورد  توافق اخیر اعضای جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، نیز صحبت نموده، افزود ” پالیسی دسترسی زنان و اطفال محبوس به عدالت و مراقبت های بعد از آزادی، غرض رفع مشکلات زنان در مراکز سلب آزادی طرح شده است، برای بهتر شدن این پالیسی اعضای کمیته تسوید قوانین، ضمن بیان مشکلات، راه های حل و پلان عمل تطبیقی را نیز باید پیشنهاد کند،” وی همچنان موافقت اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، را در رابطه شمولیت ماده های جزای قانون منع خشونت علیه زن  به کود جزا اعلان نمود، اعضای کمیته تسوید قوانین نیز در این مورد رای گیری کردند.

 

سپس رییس امور حقوقی وزارت امور زنان گزارش جلسه کمیته تقنین کابینه در مورد پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت های بعد از آزادی، را ارایه نمود.

 

در ادامه اعضای کمیته، روی نظریات ارایه شده توسط جلسه کمیته تقنین کابینه در مورد پالیسی دسترسی زنان محبوس به عدالت، و چگونگی پذیرفتن ماده های جزای قانون منع خشونت علیه زن به کود جزا و یا حفظ آن منحیث قانون جداگانه، و موقف وزارت امور زنان در قبال قانون منع خشونت علیه زن، بحث و تبادل نظر نمودند.

 

در اخیر اعضای جلسه توافق کردند که پیرامون پالیسی متذکره در جلسه بعدی تصمیم گرفته شود و جهت پذیرفتن ماده های جزای قانون منع خشونت علیه زن به کود جزا و یا حفظ آن منحیث قانون جداگانه، با اعضای جامعه مدنی نیز جلسه صورت گیرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار