افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 16 آگوست , 2017 لینک کوتاه خبر :

پنجاه و دومین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی برگزار شد

جلسه

روزگذشته وزارت امور زنان پنجاه و دومین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی را در ریاست مراکز حمایوی برگزار کرد.
در این جلسه نماینده های نهاد ها حامی زن از جمله نماینده های وزارت خانه ها و موسسات همکارنیز حضور داشتند.
جلسه مذکور که جهت بررسی قضایای حاد خشونت علیه زن و حمایت از زنان متضرر کشور و دسترسی شان به عدالت دایر میگردد، در آن روی مشکلات قضایای خشونت و دریافت راه های حل مناسب، بحث و گفتگو میشود.

در ابتدا خانم سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از نماینده های موسسات که برای نگهداری و حمایت از زنان بی سرپرست، مرکز حمایوی ایجاد کرده اند، خواست تا در خصوص بهبودی وضیعت این زنان تا هنگام خود کفایی برنامه های بهتر ارتقای ظرفیت را ایجاد کند تا زنان متضرر خویش را در بند احساس نکند و به حد خود کفایی برسند.

سپس نمایند دفتر تی هوس، که مسوول نگهداری زنانی بی سرپرست بعد از زندان میباشد، در مورد مشکلات و دستاورد های آن دفتر معلومات داده، خواهان همکاری وزارت امور زنان در جهت آسان ساختن پروسه تسلیمی زنان بی سرپرست بعد از زندان شد.

در ادامه نماینده های، دفتر هاجر و دفتر زنان برای زنان، پیرامون دستاورد ها و برنامه های مفید خویش معلومات داده، حمایت از زنان متضرر را مسوولیت اساسی شان عنوان نمودند.

در اخیر معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، از نمانیده های دفاتر حمایت از زنان متضرر خواست تا داستان های زنان متضرری که اکنون به خود کفایی رسیده اند، را با وزارت امور زنان شریک سازند تا از طریق انعکاس آن برای مردم از فعالیت های مراکز حمایویی آگاهی داده شود.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار