- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جلسه مشورتی کرزی با رهبران جهادی…

رییس جمهور کرزی پیش از سفرش به واشنگتن، با رهبران جهادی یک جلسه مشورتی را در کابل برگزار کرد.

رهبران جهادی از حامد کرزی خواستند تا با رییس جمهور امریکا در چهار چوب “منافع و حاکمیت ملی” افغانستان مذاکره کند.

حامد کرزی برای دیدار با رییس جمهور امریکا، در ماه جنوری به واشنگتن سفر خواهد کرد.

کرزی پیشتر گفته بود: در سفرش به واشنگتن، تقویت و تجهیز نیروهای نظامی افغان را از حکومت امریکا خواهد خواست.

انتظار می رود روند مصالحه با مخالفان مسلح دولت افغانستان و پیمان همکاری های استراتیژیک بین کابل و واشنگتن، از عمده ترین مسایل مورد بحث کرزی و  اوباما باشد…