- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جسد سرباز گرجستانی که ناپدید شده بود، پیدا شد!

جسد یک سرباز گرجستانی که قریب 10 روز پیش در هلمند ناپدید شده بود، پیدا شد.

وزارت دفاع گرجستان گفت: جسد این سرباز دیروز پیدا شد، اما درباره چگونگی قتل و هویت او، چیزی نگفته است!

 طی 3سال گذشته 19 سرباز گرجستانی در افغانستان کشته شده اند.