- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جرمنی شمار نیروهایش درافغانستان را افزایش می دهد

جرمنی عسکر [1]

بربنیاد پلان تازه کابینۀ جرمنی، شمار نیروهای این کشور در افغانستان افزایش می یابد.

کابینۀ جرمنی به افزایش شمار نیروهایش در افغانستان رأی مثبت داد و بربنیاد پلان تازه قراراست شمار نیروهای این کشور از ۹۸۰ تن به ۱۳۰۰ افزایش یابد.

پیش ازاین، ناتو گفته بود که برشمار آموزگاران نظامی‎اش درافغانستان ۳ هزار تن می‌افزاید.

انتظار می‎رود تا چند ماه آینده شمار کُل نیروهای خارجی درافغانستان به بیش از ۲۰ هزار تن برسد.