- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جایزۀ رسامی جهانی به یک دختر افغان تعلق گرفت

مریم احمدی [1]

یک دختر افغان در مسابقۀ جهانی رسامی کودکان جایزۀ این مسابقه را از آن خود کرد.

به گزارش افغان تلکس، مریم در این رسامی‌اش، وضعیت مکتبی را که در آن در ولایت بادغیس درس می‌خواند، به تصویر کشیده است که صنوف درسی کافی ندارد و شاگردان در فضای باز درس می‌خوانند.

پروگرام غذایی جهان (WFP) می‌گوید که رسامی مریم احمدی، بیان‌کننده حالت صنف خود وی است.

وحیدالله امانی، سخنگوی این نهاد گفت: رسامی مریم در بین ۱۲۰ رسامی شارت لیست شده از۲۲ کشور به ۲۰ بهترین راه پیدا کرده است، تحسین‌نامه‌ای این نهاد که از روم فرستاده شده بود، به مریم تحویل داده شده است.

شعار امسال مسابقۀ جهانی رسامی پروگرام غذایی جهان صفر ساختن گرسنگی؛ آینده با غذا آغاز می‌شود در نظر گرفته شده است.

بر بنیاد معلومات پروگرام غذایی جهان، از جملۀ ۴۰ رسامی در افغانستان، پنج بهترین آن به دفتر مرکزی در روم ایتالیا فرستاده شده بود.

قرار است که رسامی‌های این مسابقه در تقویم‌های دیواری پروگرام غذایی جهان و کارت‌های تبریکی این نهاد در سراسر جهان منتشر خواهد شد.

بر بنیاد معلومات این نهاد، تمامی کسانی که در این مسابقه شرکت کردند، شاگردان مکاتبی اند که تحت پوشش برنامۀ غذا در مکاتب – که یکی از برنامه‌های پروگرام غذایی جهان می‌باشد – قرار دارند.

هدف این برنامه، بهترساختن سلامتی شاگردان و نگهداری آنان در مکاتب در وضعیت دشوار خوانده شده است که تحت پوشش این برنامه ناشتا یا غذا به دست می‌آورند تا به فامیل شان ببرند.

آمار پروگرام غذایی جهان نشان می‌دهد که ۱۶ میلیون شاگرد در ۶۰ کشور تحت پوشش برنامۀ غذا در مکاتب قرار دارند.

پروگرام غذایی جهان می‌گوید که مریم ۱۲ ساله و مکتب وی در ولایت بادغیس به خاطر انجام چنین یک کار خلاق در یک فضای مملو از دشواری‌ها، جوایزشان را از این نهاد به دست آوردند.