- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جان باختن هفت تن در اثر گاز گرفتگی در شهر کابل

باشنده‌گان حوزه دوازدهم امنیتی شهر کابل از جان باختن ۲ زن، چهار مرد و یک کودک در یک خانه خبر میدهند. آنان میگویند که این افراد پس از خوردن مشروبات الکلی و گاز گرفتگی از بین رفته اند.
درهمین حال؛ منابع می گویند که در میان این افراد یکی از کارمندان جنایی حوزه‌ی دوازدهم و یک عضو شورای مردم کابل نیز هستند.

چهار روز پیش از میان همه این افراد تنها فاطمه ۲۵ ساله در حالت کما به شفاخانه ابن سینا آورده شد. کارمندان آمبولانس کابل او را همراه با کارمندان بررسی جرمهای جنایی فرماندهی پولیس کابل به این شفاخانه آوردند. تصویرهایی را که خبرنگاران از جسد وی برداشتند نظامیان پولیس از بین بردند و شفاخانه را ترک کردند.

بدالوکیل پروانی رئیس شفاخانه ابن سینا می‌گوید: “برای ما یک دختر را آوردند که نیم جان بود و بالاخره پس از چند ساعت از بین رفت.”

منابعی از داخل شفاخانه می‌گویند که در کنار این بانو جسدهای دیگری نیز به شفاخانه آورده شده بودند.

محمدخالد باشنده‌ی محل اظهارداشت: “چند روز می‌شد که یک خانم و یک طفلک در این خانه دیده می‌شد، ما فکر می کردیم که کوچ آمده و هیچ مزاحمت نکردیم، اما چند روز بعد که دیدیم پولیس آمد و جسدها را انتقال داد و این کار در شب شده بود اما ساعت یک چاشت جسدها را بردند.”

خانواده‌ای که در نزدیکی این ساختمان زندگی می‌کند، پس از این رویداد از ترس خانه‌اش را ترک کرده است. زیرا نمی دانستند که چه کسانی با آشنایی با مالک این خانه در گوشه‌ای از ساختمان جای پیدا کرده‌اند.

فرهاد باشنده‌ی محل می‌گوید: “در داخل این ساختمان تنها یک اتاق‌اش یک فرش دارد و چند دوشک دارد وقتی که من آمدم آمبولانس‌ها آمده بودند.”

شبیر یکی دیگر از باشنده‌گان محل تصریح کرد: “در داخل اتاق بوتل‌های شراب بود و هر کار کرده بودند. وقتی پولیس آمد و به درون ساختمان رفتند؛ فهمیدند که در اینجا مرده‌اند”.

منابع می‌گویند که جسدهای چند تن از این افراد در حالت برهنه دیده شده‌اند؛ مسئولان حوزه دوازدهم امنیتی کابل درباره چگونگی این رویداد سخن نمی‌زنند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افزود: “در حوزه‌ی دوازدهم امنیتی شهر کابل این رویداد صورت گرفته که ما جسدها را به طب عدلی فرستادیم و قضیه زیر بررسی قرار دارد.”

این رویداد در چهار روز اخیر پنهان نگاه داشته شده بود، باشنده گان این محل بر بررسی جدی چگونگی این رویداد تأکید می ورزند.