- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ثبات در افغانستان در گرو ثبات در منطقه

صلح ثبات در افغانستان با صلح ثبات در منطقه دارای پیوند مستقیم است بزرگترین مساله بحث مبارزه ریشه یی با گروه های افراطگر و تروریستی است منافع مشترک امریکا افغانستان و آسیای میانه در این گره خورده است.

 

در حالیکه نا امنی ها در شمال افغانستان کشورهای آسیای میانه و روسیه را نگران ساخته، اما باور ها بر این است که همکاری های امنیتی و استخباراتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه می تواند در امر مبارزه با تروریزم موثر واقع شود.

 

فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه افغانستان با ابراز این مطلب می گوید که ثبات افغانستان با ثبات آسیای میانه پیوند مستقیم دارد.

 

وی گروه های افراطگرا و تروریستی را تهدید مشترک عنوان نموده گفت، مبارزه با این گروه نیاز به همکاری های مشترک افغانستان و آسیای میانه دارد.

 

فرامرز تمنا گفت: “صلح ثبات در افغانستان با صلح ثبات در منطقه دارای پیوند مستقیم است بزرگترین مساله بحث مبارزه ریشه یی با گروه های افراطگر و تروریستی است منافع مشترک امریکا افغانستان و آسیای میانه در این گره خورده است که هر سه جانب مبارزه مشترک داشته باشند با ریشه های بنیاد گرایی و گروه های تروریستی که صلح ثبات را در این کشور ها به هم زنند و هر چقدر که همکاری بین افغانستان آسیای مرکزی در این زمینه بیشتر شود از جمله تبادل اطلاعات و استخبارات طبعی است که این مبارزه نتیجه مثبتر خواهد داشت. “

 

این اظهارات در حالی مطرح می شود که جان کری وزیر خارجه امریکا در یک سفر چهار روزه از پنج کشور آسیای مرکزی مانند قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان و ترکمنستان دیدن می کند.

 

آقای کری در دیدار اش با رییس جمهور ازبکستان، روی افزایش همکاری های افغانستان و آسیای میانه در رابطه به مبارزه با تهدیدات تروریستی صحبت کرده است.

 

در اعلامیۀ که در جلسه روز یک شنبه جان کری با همتاهای آسیای میانه اش منتشر شد، از انکشاف یک افغانستان مستقل حمایت شده و از مبارزه این کشور علیه تروریزم نیز اعلان همکاری گردیده است.

 

این در حالیست که قبلاً مقامات روسیه گفته اند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر به سوی کشور های آسیای میانه در پیشروی اند.

 

مقامات کشور های آسیای میانه نیز از حضور گروه داعش در برخی از ولایت های افغانستان در این اواخر ابراز نگرانی نموده گفته اند که نیرومند شدن این گروه می تواند کشور های همسایه و منطقه را با خطر روبرو کند.

 

اما برخی از کار شناسان افغان بحث در رابطه به امنیت افغانستان در آسیای میانه را بیشتر واکنش های سیاسی عنوان نموده می گویند که تاثیر به سزای روی بهتر شدن وضعیت کشور نخواهد داشت.

 

روح الله امین یکی از این کارشناسان در مورد چنین گفت: “اینکه در افغانستان این مشکل را حل کنند به نظر نمیرسد که توافقی در این عرصه شده باشد و یا حد اقل گفتگو آغاز شده باشد توافق که در منطقه مانند آسیای میانه و یا جا های دیگری صورت می گیرد بیشتر روی این است که چطور میتوانیم مشکل افغانستان را در داخل افغانستان نگهداریم از این رو من فکر می کنم که این مساله مغلق تر از آن است که من بتوانم بگویم تاثیری در افغانستان و امنیت افغانستان دارد. “

 

برخی کارشناسان به این نظر اند که امریکا تلاش می‌کند تا خود را در ایجاد اتحاد منطقه‌ یی پنج کشور آسیای مرکزی بزرگتر جلوه دهد.

 

به باور این کارشناسان، امریکا همچنان می خواهد که به کشورهای آسیای میانه اطمینان دهد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به معنای بی توجهی ایالات متحده به نیازهای امنیتی و اقتصادی این کشورها نیست.