- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تیم ملی کرکت معلولین افغان به مصاف هند میرود

افغانستان و هند

تیم ملی کرکت معلولین کشور امروز یکشنبه اولین مسابقه بیست آوره خود را با تیم ملی کرکت معلولین هند انجام می‌دهد.

عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان گفت تیم ملی کرکت معلولین سه مسابقه بیست آوره را با تیم کرکت هند پیشرو دارد.

آقای فضلی هدف از راه اندازی این مسابقات را چنین گفت:

“هدف بلند رفتن ظرفیت تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است، و در سال ۲۰۱۷ میان تقریباً شانزده تیم به شمول افغانستان مسابقات بین المللی یکی از هدف دیگر آن است تیم افغانستان به آن مسابقه نیز آماده‌گی خوب بگیرد.”

تیم ملی کرکت معلولین افغانستان دو روز قبل جهت انجام مسابقات با تیم کرکت معلولین هند عازم آنکشور شد.

به اساس معلومات آقای فضلی، تیم ملی کرکت معلولین کشور در سال ۲۰۱۵ مقام دوم این مسابقات را کسب کرده بود.