افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 26 مارس , 2014 لینک کوتاه خبر :

تیم اشرف غنی در آستانه فروپاشی است

اطلاعاتی به دست آمده است که اختلاف و رویارویی میان دکتر اشرف غنی و حامد کرزی برسر نحوه ی رقابت های انتخاباتی و نتایج انتخابات تشدید شده است.

تماس های دولت با جنرال دوستم رهبر جنبش ملی، با نتایجی قوی اما بالقوه همراه بوده و خطر تجزیه تیم انتخاباتی اشرف غنی را مقرون به یقین ساخته است.

در ارگ عقیده برآن است که با پیشکش کردن قطعی دو پُِِست ارشد و کلیدی کابینه به جنرال دوستم و موافقه روی واگذاری برخی کرسی های سفارتی، می توان حمایت جنرال از اشرف غنی را ختم کرد.

داکترغنی به همکاران خود دستور داده است که الی امر ثانی، در برخورد با حامدکرزی، هیچ اقدام یا سخن تحریک کننده ای از خود ظاهر نسازند.

اشرف غنی به این باور است که حامدکرزی در فروپاشی گروپ رقیب نبوغ دارد. بی اعتمادی و تذبذب، میان آقای غنی و جنرال دوستم، سید منصور نادری به نقطه ای حساس رسیده و مردم ننگرهار هلمند حاضر نشده بودند تا عکس های دوستم را درکنار عکس های داکترغنی تحمل کنند.

رهبران جنبش ظاهراً مایل به تجدید نظر در موضع سیاسی خویش هستند. همچنان حمایت کننده های زلمی رسول در ارگ، به منظور درهم شکستن تیم غنی، تلاش های موثری را به هدف جلب حمایت خانواده پیر سید احمد گیلانی و حضرت مجددی که نظر به تجارب، تحمل دوری از «دربار» را ندارند؛ با موفقیت پیش برده اند.
از آن جایی که «پیر» ها و«حضرت ها» نیز در همین تیم اشرف غنی حضور دارند، بیم آن می رود که در صورت شروع مانور آقای کرزی، یک باره از دور اشرف غنی «فراری» شوند.

در همین حال مدیران ارشد تیم اشرف غنی سرگرم آمادگی برای یک قیام تبلیغاتی مستدل برضد تیم حاکم در ارگ هستند.

در این گزارش اضافه شده است که داکترغنی به تیم خود امر آماده باش داده است تا قبل از عملی شدن پلان حامدکرزی برای تجزیه و خراب کردن تیم انتخاباتی آقای غنی، دست به اقدام بزنند.

منبع: افغان پیپر

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار