- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تکمیل کار 42 پروژه همگانی در ولایت فراه

فراه

 

تکمیل کار (۴۲) پروژه همگانی در ولایت فراه ؛ تسهیلات لازم را به (۴۱۱۳) خانواده روستایی فراهم ساخت.

 

پروژه ها شامل اعمار پلچک ها ، ديوار هاي محافظوی و کانال های آبیاری بوده ، که به هزینه بیش از (۴۵) ملیون و (۷۰۰) هزار افغانی در قرأ مختلف ولسوالی پرچمن ولایت فراه از طریق برنامه همبستگی ملی وزارت احیأ و انکشاف دهات تطبیق و مورد استفاده مردم قرار گرفت.