افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 13 جولای , 2016 لینک کوتاه خبر :

توزیع 600 تانکر سه هزار لیتره برای باغات پسته در زون شمال

تانکر

 

پروژه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت افغانستان (NHLP) برای آبیاری منظم باغات پسته 600 تانکر های آب سه هزار لیتره همراه باپایب 40 متره را برای باغداران که از سوی پروژه ملی باغداری و مالدار برای شان باغات پسته احداث شده است توزیع می نماید.

احداث باغات پسته یکی از برنامه های مهم پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP)در مناطق للمی می باشد که در جریان چهار سال گذشته هزاران جریب زمین از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال به باغات پسته تبدیل شده است.

از این رو پروژه ملی باغداری و مالداری به منظور آبیاری منظم باغات پسته تانکر های سه هزار لیتره را به طور رایگان در اختیار باغداران قرار می دهد.

از جمله 600 دانه تانکر که برای باغداران در زون شمال توزیع شده است 80 دانه تانکر برای باغداران ولایت فاریاب,100 تانکر برای باغداران ولایت جوزجان,120 تانکر برای باغداران ولایت بلخ,80 تانکر برای باغداران پسته در ولایت سرپل و 220 تانکر سه هزار لیتره برای باغداران پسته در ولایت سمنگان توزیع شده است.

هرتانکر همراه با سایر ملحقات آن که شامل وال و پایپ 40 متره می گردد برای باغدارانی توزیع می گردد که پنچ جریب زمین باغ پسته داشته باشد.

توزیع تانکر های آب سه هزار لیتره به منظور ذخیره آب برای باغداران پسته توزیع می گردد تا در نخست باداران با استفاده از آب های باران و یا بوشکه های کوچک تانکر های شان را پر از آب نمایند و درقدم بعد از آن استفاده کنند.

توزیع تانکر های آب برای باغداران که باغ های پسته دارند باعث خرسندی آنها شده چون آنها یگانه راه زنده ماندن درختان پسته شان را آبیاری توسط تانکرهای می دانند که از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری برای شان توزیع شده است.

پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت به شدت تلاش دارد تا با ایجاد باغات منظم پسته به خصوص در زون شمال از یک طرف برای کسانیکه در مناطق للمی وکم آب زمین دارند کمک کرده باشدتا در آینده باغداران از تولیدات شان منعفت بهترببرند و از سوی دیگرزمینه تولیدات بهتر و بیشتر پسته در کشور را فراهم نماید چون پسته یکی ازفراورده های گران قیمت زراعتی افغانستان به شمار می رود که به بیرون از کشورنیز صادر می گردد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار