- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

توزیع کمک های اولیه خوراکی بین دو صد خانواده بی بضاعت در لغمان

به حدود دو صد خانواده بی بضاعت در ولایت لغمان کمک های اولیه خوراکی توزیع شد.

 

در خبرنامه ای که روز گذشته از سوی دفتر مطبوعاتی والی لغمان به نشر رسیده آمده که این کمک ها شامل مواد اولیه خوراکی بوده است.

 

در خبرنامه گفته شده که این خانواده ها شامل معلولین، بیوه زنان و خانواده های شهدای پولیس اند.