- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

توزیع زمین برای بیشتر از 85 هزار معلم در سراسر کشور

وزارت معارف افغانستان برای بیشتر از هشتاد و پنجهزار معلم در سراسر کشور نمرات زمین را توزیع کرده است.

 

کبیر حقمل سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: این پروسه ادامه دارد و برای تمامی معلمین زمین توزیع خواهد شد.

 

این در حالیست که حدود یک و نیم ماه قبل معلمین در شماری از ولایات کشور به سبب کمبود امتیازات شان دست به اعتصاب کاری زدند.