افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 3 سپتامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

توزيع وسايل زراعتي براي ١٦٠ خانواده دهقان در ولايت تخار

پروسيس سبزيجات

 

در محفل كه بهمين مناسبت تدوير يافته بود نخست انجنير محمد سالم ساعي رئيس زراعت ولايت تخار پيرامون برنامه هاي اقتصاد زراعتي و كارهاي انجام يافته در بخش انكشاف اقتصاد خانواده به حاضرين معلومات داده با بيان اينكه انكشاف اقتصاد خانواده أساس رشد اقتصادي بشمار رفته و از طريق تنظيم نظام خانواده دهقان و سهيم بودن اعضاي خانواده در مسايل اقتصادي و اجتماعي و انسجام منابع داخل خانواده دهقان سبب آن ميشود سطح توليد بلند رفته و در مصارف صرفه جويي گردد كه در اين صورت طرح ها و ديدگاه هاي مثبت در سطح قريه جات شناسايي گرديده و زمينه افزايش عوايد و اشتغال در سطح قريه مساعد ميگردد. و آقاي ساعي فعاليت شش ماه آخير را در بخش انكشاف اقتصاد خانواده كه مستفيدين اين پروژه ها خانم ها ميباشد چنين برشمرده است .

١- توزيع گاو، بز و گوسفند شيري براي ١٥٠٠ خانواده و حمايت مالي و تخنيكي از آنها براي مدت دو سال ديگر .

٢- زمينه ايجاد اشتغال كوتاه مدت فصلي براي ٨٠٠ خانم در بخش خشاوه و توليد سبزيجات در محوطه هويلي .

٣- ايجاد ٢٥٠٠ باغچه خانگي و توزيع وسايل زراعتي و پروسيس سبزيجات و ميوه جات .

٤- كار با بيش از ٤٠٠٠ خانواده مالدار و رهنمايي آنها در موضوعات كمك هاي عاجل مالداري ، استفاده از ادويه جات ، شناسايي امراض و توزيع كيت هاي صحي مالداري .

٥- استخدام بيش از ١٠٠ ليدر فارمر در بخش باغداري و مالداري از قشر اناث كه از سواد كافي برخوردار هستند .

٦- توزيع مرغ هاي تخمي و گوشتي براي دو صد خانواده .

٧- ايجاد بيش از ٦٠ گرين حوض براي خانم هاي سبزيكار .

٨- توزيع آرد سائبين براي دو صد خانواده و تدوير وركشاپ براي كشت بهتر سائبين .

و در اين محفل وفي الله رحماني وكيل شوراي ولايتي ، رزم آرا هواش رئيس امور زنان ، مصطفي رسولي رئيس سكتوري مقام ولايت ، انجنير راز محمد فيض رئيس انكشاف دهات، ضيا احمد طارق رئيس اقتصاد اشتراك نموده و پيرامون اهميت انكشاف اقتصاد خانواده سخنراني نمودند و با تمجيد از كاركرد هاي پرسونل زراعت تخار در بخش زراعت و مالداري ؛ توجه بيشتر رهبري وزارت زراعت را براي انكشاف بهتر در اقتصاد خانواده گرديدند .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار