- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

توجیه قتل عام مردم افغانستان/مقامات آمریکایی: سرباز ما مست بود

[1]

یکی از مقامات ارشد ارتش آمریکا در توجیه قتل عام غیرنظامیان افغان از سوی یک نظامی آمریکایی، مدعی شد که این نظامی شب قبل از اقدام به تیراندازی عمدی به سوی غیرنظامیان افغان از مشروبات الکلی استفاده کرده بود.

به نقل از روزنامه انگلیسی “تلگراف”، یکی از مقامات ارشد آمریکایی در توجیه قتل عام اخیر غیرنظامیان افغان توسط یکی از نظامیان آمریکایی اعلام کرد که این نظامی آمریکایی شب پیش از تیراندازی عمدی به سوی غیرنظامیان افغان از مشروبات الکلی استفاده کرده بود.

این مقام ناشناس آمریکایی در ادامه با این ادعا که این نظامی آمریکایی جدا از اینکه تحت فشار ناشی از مصرف الکل بوده است، از استرس ناشی از چهارمین اعزام خود به افغانستان و فشارهای اعمال شده از سوی همسرش نیز رنج می برده است، اعلام کرد که وقتی تمام این ها معلوم می شود، اقدام این نظامی ناشی از ترکیبی از استرس، مصرف الکل و مسائل خانوادگی بوده که او با آنها درگیر بوده است.

وکیل این نظامی آمریکایی نیز با اشاره به اینکه موکل او یک روز پیش از قتل عام غیرنظامیان افغان شاهد جدا شدن پای دوستش بوده است؛ مشکل ذهنی و روانی این نظامی را تائید نکرده و اعلام کرده است که ادعاهایی مطرح شده درباره اینکه این نظامی با همسرش مشکل داشته است یک مشت مزخرف و چرندیات است.

وکیل این نظامی آمریکایی در ادامه گفته است که موکلش هیچ خصومتی با مسلمانان نداشته است و نگران این بوده است.

روزنامه انگلیسی “تلگراف” در ادامه نوشت که متعاقب مشخص شدن اینکه این نظامی آمریکایی در اثر انفجار بمبی کناره جاده ای در عراق از ناحیه سر و پا آسیب دیده است، سوالات زیادی درباره ثبات ذهنی او مطرح شده است.

در حالیکه نمایندگان مردم در پارلمان روز دوشنبه این هفته خواستار محاکمه علنی این فرد در افغانستان شده بودند، اما سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که این سرباز آمریکایی با تدابیر شدید امنیتی توسط یک فروند بالگرد به یک پایگاه نظامیان آمریکایی در کویت منتقل شده است.

تلگراف با اشاره به اینکه انتظار می رود مقامات نظامی آمریکا این نظامی را متعاقب بروز اعتراضات دیپلماتیک از سوی کویتی ها، اواخر روز جاری به آمریکا منتقل کنند، نوشت که این نظامی آمریکایی در صورت محکومیت با مجازات مرگ روبرو خواهد شد.