افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 31 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

تمام بانک ها با قانون و طرزالعمل جدید قروض را حصول کنند

نوی کابل بانک

 

روز گذشته هفتمین جلسۀ کمیسیون رسیدگی به قروض صعب الحصول بانکها به ریاست وزیر مالیه برگزارشد.

 

در این جلسه در رابطه به گزارشات بانکها پیرامون بررسی دوسیه های قروض صعب الحصول از اشخاص انفرادی و شرکتها و طرح تخفیف تکتانه در رابطه به لیتراف کریدت های سنوات ماضیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

قروض اشخاص و شرکتها بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و فیصله بعمل آمد که تمام بانک ها در روشنایی با قانون و طرزالعمل جدید قروض را حصول نمایند.

 

قابل تذکر است که در این جلسه نماینده گان ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله، ارگان های محل، لوی څارنوالی، ستره محکمه، شاروالی کابل و مقامات د افغانستان بانک، بانک ملی، پشتنی بانک و نوی کابل بانک حضور داشتند.

 

کمیسیون رسیدگی به قرضه های صعب الحصول بر اساس حکم شماره (92) مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹رئیس جمهوری افغانستان به منظور رسیدگی و تسریع روند تحصیل قروض بانکهای دولتی و غیر دولتی ایجاد گردید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار