- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تقویت مواضع داعش در افغانستان

داعش در افغانستان [1]

به گفته نماینده دایمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد گروه تروریستی داعش مواضع خود را در افغانستان تقویت می کند.

واسیلی نیبنزیا نماینده دائمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد گفت که گروه تروریستی داعش مواضع خود را در افغانستان تقویت می‌کند.

نماینده دایمی فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: اکنون شمار تعداد آن در قلمرو این کشور به 10 هزار تن رسیده است.

وی در مورد موضوع وضعیت در افغانستان گفت: احیای پرسونل این گروه عمدتا به دلیل انتقال نیروهای خارجی است که تجربه جنگی در سوریه و عراق را دریافت کرده اند و توجه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به نشانه های موجود برای حمایت داعش و انتقال آنها با چرخبال ناشناس جلب کرد.