افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 4 ژانویه , 2018 لینک کوتاه خبر :

تفاهمنامه ای برای اشتغال زایی عودت کنندگان

عودت کننده بیجاد شده افغانستان

به کزارش افغان تلکس تفاهمنامه ای به منظور اشتغال زایی به عودت کنندگان توسط وزارت امور مهاجرین و وزارت کار امور اجتماعی به امضا رسید.
بر اساس تفاهمنامه ای که میان وزارت امور مهاجرین، وزارت کار و امور اجتماعی و کمیته مهاجرت دنمارک(DRC) به امضا رسید، در 12 ولایت کشور به عودت کننده گان و بیجاشدگان زمینه آموزش های حرفوی و اشتغال فراهم می گردد.

این تفاهمنامه روز گذشته در مرکز رسانه های حکومت توسط سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی، خانم سومیترا موکرجی رییس اداره کمیته مهاجرت دنمارک(DRC) در افغانستان با حضور نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان به امضا رسید.

فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی درین مورد گفت که بر اساس این تفاهمنامه، که ارزش آن به 13 ملیون یورو می رسد، به افراد عودت کننده و بیجاشده آموزش مسلکی صورت میگیرد و بعد از فراغت شان با توزیع ابزار کار زمینه اشتغال زایی به آنان فراهم می گردد.

وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان ضمن اشاره به تعداد یک هزار برگشت کننده داوطلب و 800 نفر برگشت کننده اجباری در سال 2017 از کشورهای اروپایی از این کمک ها قدرانی نموده گفت که در سال 2016 وزارت امور مهاجرین تفاهمنامه ای را به منظور جذب 78 ملیون یورو کمک برای افغانستان، با اتحادیه اروپا به امضا رساند که 18 ملیون آن قبلا به اداره سازمان بین المللی مهاجرت داده شده، 13 ملیون یورو دیگر آن امروز از طریق بر اساس این تفاهمنامه ، کمک شده و متباقی آن از طریق وزارت مالیه در بودیجه افغانستان افزود خواهد شد.

همچنان نماینده اتحادیه اروپا تعهد نمود که 124 ملیون یوروی دیگر را نیز به افغانستان کمک می نماید که برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به مصرف خواهد رسید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار