افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 27 فوریه , 2016 لینک کوتاه خبر :

تعیین ” خیبرجویا ” من حیث رییس فدراسیون تکواندوی پروان

در ﻣراسمی که از سوی ﻓﺪﺭاﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮاﻧﺪﻭی ولایت ﭘﺮﻭان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ این ﻓﺪﺭاﺳﻴﻮﻥ راه اندازی شده بود، خیبر جویا توانست برای پنجمین بار مقام ریاست فدراسیون تکواندوی این ولایت را بدست بیاورد.

اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺩاﺷﺖ، ﻏﻼﻡ ﺑﻬﺎﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺟﻴﻼﻧﻲ، ﺭییس ﺷﻮﺭای ﻭﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮﻭاﻥ ﻭ ﻋﻀﻮﻩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﻴﺎﻩ ﻓﺪﺭاﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮاﻧﺪﻭی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻏﻼﻡ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﺭﺑﺎﻧﻲ، رییس فدراسیون ﺗﻜﻮاﻧﺪﻭی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﻜﻮاﻧﺪﻭکاران ﭘﺮﻭاﻥ ﻭﺟﻤﻌﻲ اﺯﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭاﻥ برگزار شد.

 

غلام ﺑﻬﺎﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺟﻴﻼنی، ﻭﺭﺯﺵ ﺭا ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ، ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮی، ﺭﻓﺎ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﻋﻨﻮان ﻛﺮﺩ.

 

آقای جیلانی گفت: “ﻣﺎ ﺗﻼﺵ می ﻜﻨﻴﻢ مانند ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺟﻴﻼﻧﻲ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭاﻥ را ﻛﻤﻚ کنیم ﺗﺎ آنها ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺧﺎﺭجی اﺷﺘﺮاﻙ ﻛﻨﻨﺪ.”

 

ﺩﺭ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ اﺳﺘﺎﺩ ﺧﻴﺒﺮ ﺟﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑیشترین ﺭای ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺭییس ﻓﺪﺭاﺳﻴﻮﻥ ﺗﻜﻮاﻧﺪﻭی ﭘﺮﻭاﻥ اﻧﺘﺨﺎﺏ شد.

 

آقای جویا گفت که او مانند گذشته برای پیشرفت ورزش تکواندو در ولایت پروان تلاش خواهد کرد.

 

ورزشکاران رشته های ورزشی در پروان همواره از کمبود، امکانات ورزشی انتقاد کرده و از مسولان خواسته اند تا در قسمت فراهم کردن امکانات و پیشرفت ورزش در این ولایت تلاش کنند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار