افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 25 می , 2017 لینک کوتاه خبر :

تعین میزان ساعات کاری کارکنان وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین در ماه مبارک رمضان

 

به اساس فیصله جلسه روز گذشته هیئت رهبری این وزارت، رژیم آغاز و ختم کار کارکنان درماه مبارک رمضان به  اساس پنج وشش روز کاردرهفته طور ذیل تعین گردیده است:

رژیم کاردرشهرکابل به اساس پنج روزکاردرهفته:

 

آغازکارساعت هشت صبح وختم کارساعت دو بعد ازظهربا داشتن نیم ساعت وقفه جهت ادای نماز.

 

رژیم کاردر ولایات، بانک ها، گمرکات و ولسوالی های ولایت کابل به اساس شش روز کاردر هفته:

 

آغازکارساعت هشت صبح وختم کارساعت یک بعد ازظهربشمول روزهای پنجشنبه.

 

اوقات کاردرموسسات تولیدی، خدماتی، بخش های دایماً فعال (کارهای بلاانقطاع) موسسات نشراتی، صحی، معارف، تحصیلات عالی، وزارتهای دفاع ملی، امورداخله و ریاست امنیت ملی، با درنظرداشت مقررات، لوایح وخصوصیات کاری مربوط رژیم کاری خویش را تنظیم وعیارنمایند.

 

همچنان تثبیت روزهای مذهبی منوط به رویت هلال بوده، حینیکه ازجانب مراجع ذیربط روز اول ماه مبارک رمضان اعلان گردد، طبق حکم ماده (۴۱) قانون کار روز اول ماه مبارک رمضان درکشور رخصتی عمومی می باشد.

 

ازهمکاری تان درزمینه قبلاً اظهارامتنان می گردد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار