- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تعین محمد عیسی قدرت به حیث سرپرست برنامه میثاق شهروندی

 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa

 

محمد عیسی قدرت به حیث سر پرست برنامه میثاق شهروندی معرفی گردید.

 

در محفلی که به همین مناسبت در وزارت احیا و انکشاف دهات برگزار شده بود محترم انجنیر عتیق الله خواصی و محترم شهیر شهریار معینان وزارت ضمن معرفی سر پرست برنامه ملی میثاق شهروندی، راجع به اهداف برنامه جدید و ادامه فعالیت های سازنده کارمندان برنامه همبستگی ملی در راستای تحقق برنامه میثاق شهروندی صحبت نموده برای مسئوولین بخش ها موفقیت های مزید آرزو نمود.

 

سرپرست برنامه متذکره ، از اعتماد و زارت نسبت به وی، قدر دانی و آماده گی های کاری اش را ابراز نمود.