افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 8 نوامبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

تعین دین محمد جرئت من‌حیث معاون شورای امنیت ملی

دین محمد جرئت

اشرف غنی با صدور حکمی، دین محمد جرئت، را من‌حیث مشاور ارشد عالی ریاست جمهوری و معاون دفتر شورای امنیت در بخش انسجام حمایت از مردمی از نیروهای امنیتی تعین کرده‌است.

معاون دفتر شورای امنیت در بخش انسجام حمایت از مردمی از نیروهای امنیتی تعین کرده‌است.

در حکم رییس جمهور کشور آمده‌است که آقای جرئت، به تاسی از فقرۀ ۱۳ مادۀ ۶۴ قانون اساسی تعین شده تا از تجارب و اندوخته‌های علمی وی در عرصۀ حکومت‌داری خوب استفاده گردد.

گفتنی‌ست که دین جرئت محمد جرئت از رهبران جهادی و سیاسی در کشوراست که در دوران‌های مختلف جهاد افغانستان اشتراک داشته و درحال نیز رهبری روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان را بر عهده دارد.

دین محمد جرئت درحالی من‌حیث مشاور ارشد رییس جمهور کشور تعین می‌شود که قبل از این شماری از آگاهان سیاسی از افزایش تعداد مشاوران ریاست جمهوری انتقاد کرده‌اند.

گفتنی‌ست که در جریان هفتۀ گذشتۀ نیز سندهای از سوی رسانه‌ها به نشر رسید که در آن آمده بوده، رییس جمهور در حال ۴۸۴ مشاور در بخش‌های مختلف دارد که معاش مجموعی آنها بیش از ۲۷۰ ملیون افغانی گفته شده بود.

در واکنش به این سندها، دفتر سخن‌گوی ارگ ریاست جمهوری، خبرهای نشر شده را رد کرده و خاطر نشان ساخته بود که رییس جمهور درحال حاضر بیش از ۱۰۰ مشاور دارد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار