- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تعهد و دانشِ سران حکومت؛ لازمۀ برگزاری انتخابات عادلانه است!

هوگولارنس

دیپلومات ارشد امریکایی گفت: تعهد و دانش رهبران افغانستان به برگزاری عادلانه انتخابات تضمین موفقیت این روند خواهد بود.

هوگولارنس در کابل گفت که همکاران بین‌المللی افغانستان و سفارت امریکا درهمکاری نزدیک با اعضای جدید کمسیون انتخابات افغانستان تلاش دارند تا سهولت لازم برای برگزاری انتخاباتی معتبر و شفاف را فراهم نماید.

وی افزود: به منظور برگزاری موفقیت آمیز انتخابات، دولت افغانستان در واقع باید از تجاربی که بر اثر کاستی‌ها و مشکلات در انتخابات سال 2014 عیسوی آموخته است برای موفقیت انتخابات آینده استفاده کند.

لارنس تاکید کرد که اشرف غنی و عبدالله باید به صورت مشترک از تمام رهبران سیاسی افغانستان بخواهند که در تضمین روند رقابتی انتخابات تلاش کنند تا از همه افغان‌ها نماینده گی شود.

هوگولارنس اظهارداشت که عامل کلیدی در تحول دموکراتیک افغانستان این است که شاهد عملی شدن اصلاحات انتخاباتی باشیم تا روند انتخابات بیشتر شفاف شده و فرصت‌های تقلب کاهش یابند.

این دیپلومات امریکایی تاکید کرد که رهبری و مدیریت انتخابات پارلمانی باید توسط افغان‌ها صورت گیرد و افراد تنها بر اساس شایسته محوری برای مدیریت استخدام شوند.

وی ادامه داد که انتخابات در واقع با تشویق و یا کمک جامعه جهانی موفق نمی‌شود بلکه تعهد و دانش رهبران افغانستان به برگزاری عادلانه انتخابات تضمین موفقیت این روند خواهد بود.

با وجود واکنش و انتقادهای جامعه جهانی به دلیل تاخیر دو ساله در برگزاری انتخابات پارلمانی، دولت از برگزاری انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک خبر داده است اما از تعین تاریخ مشخص آن خودداری کرده است.