- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تظاهرات ده ها زن و فعالان جامعه مدنی درکابل

امروز ده ها زن و فعالان جامعه مدنی، با اعلام حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان، در مقابل ساختمان شورای ملی تظاهرات کردند.

هفته گذشته،قانون منع خشونت علیه زنان در شورای ملی به بحث گرفته شد، اما شماری از وکلا با برخی ماده های این قانون مخالفت نشان دادند.

در این قانون ازدواج اجباری دختران، ازدواج کمتر از سن 18 سال دختران و خشونت علیه زن جرم محسوب میشود…

مظاهره کنندگان از شواری ملی خواستند تا هر چه زود تر این قانون را تصویب نماید…