- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تظاهرات در شاهراه هرات-قندهار

امروز ده ها تن از مردم ولسوالی شیندند هرات،با تظاهرات خوی شاهراه هرات-قندهار را مسدودکردند.

خواسته  مظاهره کنندگان، محاکمه عادلانه قوماندان امنیه ولسوالی انجیل، بود.

آنها محمد سلیم را متهم به دست داشتن در قتل پسر یکی از تاجران می دانستند…