- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تظاهرات اعضای جبهه ملی برای برگزاری انتخابات شفاف

 ده ها تن از اعضای سازمان جوانان جبهه ملی افغانستان،با تظاهراتی گسترده در کابل خواهان برگزاری انتخابات شفاف و محو فساد اداری از سوی حکومت شدند.

مظاهره کنندگان با صدور یک قطع نامه 7 ماده ای،خواسته هایی داشتند من جمله: جلوگیری از تقلب در انتخابات، و توزیع کارت های جدید رای دهی برای شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و…

آنها ضمن انتقاد ازکارکردهای گذشته حکومت، هشدار دادند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود،همچنان به حرکت های مدنی شان ادامه خواهند داد!