- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تطبیق ۴۱ پروژه‌ی عام المنفعه در ولایت غور

 

۴۱ پروژه‌ی آب آشامیدنی، ترانسپورت و آب‌یاری قریه یی در ولایت غور، در حال تطبیق است که هزینه‌ی جمعی این پروژه‌ها، ۷.۷ ملیون دالر و شمار بهره‌مندشونده‌گان این پروژه‌ها، به ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد.

وزارت احیا و انکشاف دهات در جریان سال روان، ۱۹ پروژه‌ی انکشافی را در ولایت غور ‌ به ارزش بیشتر از یک ملیون دالر، تکمیل کرده که از مزایای این پروژه‌ها، ‌بیش از ۴۰ هزار نفر بهره‌مند شده‌اند. پروژه‌های تطبیق شده، شامل سکتورهای آب‌یاری قریه یی، آب آشامیدنی و ‌سرک‌ها بوده‌اند.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید: هم‌چنان ۴۱ پروژه‌ی آب آشامیدنی، ترانسپورت و آب‌یاری قریه یی در ولایت غور، در حال تطبیق است که هزینه‌ی جمعی این پروژه‌ها، ۷.۷ ملیون دالر و شمار بهره‌مندشونده‌گان این پروژه‌ها، به ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد.

او می‌گوید که وزارت احیا و انکشاف دهات، در سال روان، هم‌چنان در پلان دارد تا ده‌ها پروژه‌ی دیگر در سکتورهای مختلف را در غور، به ارزش ۱۱.۹ ملیون دالر تطبیق کند.