- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تطبیق یک پروژه انرژی قابل تجدید در ولایت فراه

وزارت انرژی و آب

 

مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند قرار است یک پروژه انرژی قابل تجدید را به ولایت فراه تطبیق کنند.

 

امان الله غالب سرپرست بخش انرژی قابل تجدید وزارت انرژی و آب گفت که این پروژه از برنامه‌های خود کفایی دولت است که مطابق آن ۱۲ میگا وات برق بادی و آفتابی به این ولایت فراهم می‌گردد.

 

آقای غالب افزود: این پروژه تا یک و نیم سال آینده تکمیل خواهد شد.

 

به اساس معلومات آقای غالب، در برنامه خود کفایی دولت در سطح تمام ولایت برای بیش از ده هزار نفر در بخش انرژی قابل تجدید کار مساعد می‌گردد.