- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تطبیق پروژه جدید حکومتداری محلی در افغانستان

اتحادیه اروپا می گوید که پروژه جدید حکومتداری محلی را به هزینه ۱۲،۳ میلیون یورو در افغانستان تطبیق می کند.

در خبرنامه ای که روز گذشته از سوی این اتحادیه به نشر رسید، آمده است که این پروژه در۱۳ ولایت افغانستان و ۲۲ شاروالی توسط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا یو ان دی پی به کمک مالی اتحادیه اروپا در جریان سه سال آینده تطبیق خواهد شد.

این پروژه برنامه های بلند بردن ظرفیت دفاتر والی ها و شورا های ولایتی، تقویت سیستم جمع آوری درآمد شاروالی ها، تقویت ظرفیت نظارتی جامعه مدنی و حمایت از اداره مستقل ارگان های محل در زمینه انکشاف پالیسی های رشد حسابدهی در سطح حکومت های محلی را در بر می گیرد.