- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تصویب طرزالعمل حمایت از تولیدات افغانی در شورای عالی اقتصاد

خان جان الکوزی

 

شورای عالی اقتصاد افغانستان یک طرزالعمل را به حمایت از تولیدات افغانی و صنعت تصویب کرد.

 

خان جان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان روز گذشته در یک نشست از این طرزالعمل استقبال کرد.

 

نامبرده گفت که حمایت حکومت از تولیدات داخلی باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور می‌شود.

 

به گفته او به اساس این طرز العمل جدید فعلاً از مواد خام که برای فابریکات داخلی از خارج کشور وارد می شود یک فیصد محصول و از مواد نیمه خام دو فیصد محصول اخذ می‌گردد.