- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تشکیل چندین کمیسیون برای حل مشکلات مهاجرین در پاکستان

مهاجرین

 

رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای حل مشکلات مهاجرین عودت کننده از پاکستان، چندین کمیسیون را مؤظف ساخته است.

 

عبدالله وحید پویان جنرال قونسل افغانستان در پشاور امروز گفت رئیس جمهور غنی در دیدار شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری با نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، پس از شنیدن مشکلات آنان، در این مورد دستور داد.

 

گزارش‌ها می‌رسانند که در این اواخر با مهاجرین افغان در پاکستان بد رفتاری صورت گرفته و در چند ماه گذشته هزاران خانواده به افغانستان برگشته‌اند.