افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 20 اکتبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

تشکیل مرکز هماهنگی با خبرنگاران، جهت مصوونیت آنها و رسانه ها

خبرنگاران و مشکلات در افغانستان

 

وزارت امورداخله جهت حمایت و بهبود مصونیت خبرنگاران و بر اساس طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه ها ، مرکز هماهنگی با خبرنگاران را ایجاد نموده است.

 

در نشستی که به همین مناسبت با اشتراک معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از مسئولین رسانه های دولتی و غیر دولتی در وزارت امور داخله تدویر یافته بود، استرپاسوال عبدالرحمن رحمان معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله، ضمن حمایت از خبرنگاران، نقش آنان را در حمایت از نیروهای امنیتی ارزنده خوانده گفت ، که وزارت امورداخله جهت حمایت و بهبود مصونیت خبرنگاران و بر اساس طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه ها ، این مرکز را ایجاد نموده است.

 

مرکز تامین امنیت، ارتباطات و هماهنگی وزارت امور داخله که درطرزالعمل تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران به نام «مرکز هماهنگی»، یاد شده روز گذشته ایجاد شده و اعضای این مرکز به مسولین رسانه ها معرفی گردید.

 

اهداف این کمیته و مرکز هماهنگی؛ حصول اطمینان از تأمین امنیت رسانه ها و ژورنالیستان، حصول اطمینان از رسیده گی به قضایای خشونت علیه ژورنالیستان و رسانه ها،پیگیری عاملین فشار، تهدید و خشونت علیه رسانه ها و ژورنالیستان وسپردن آنها به پنجۀ قانون و ایجاد زمینۀ کاری مصؤن برای ژورنالیستان و رسانه ها میباشد.

 

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله تصریح کرد که مسئولین ارتباطات عامه وزارت امور داخله مکلف اند که جهت حمایت از خبرنگاران زمینه دسترسی به اطلاعات و معلومات را برای خبرنگاران در چوکات قانون فراهم ساخته و مسئولین رسانه های دولتی و غیر دولتی نیز در جریان برنامه های نشراتی، منافع ملی کشور را مد نظر داشته باشند.

 

در همین حال پوهنیار سعیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به نقش آزادی رسانه ها اشاره نموده گفت که رسانه های آزاد با در نظر داشت منافع ملی برنامه های شان را عیار ساخته و از پخش و نشر برنامه های که به منافع ملی صدمه وارد نماید خود داری نمایند.

 

همچنان شماری از مسئولین رسانه ها ضمن ارایه دیدگاه ها و نظریات شان در جهت بهبود حمایت ومصئونیت خبرنگاران از رهبری وزارت امور داخله خواستند که اقدامات بیشتری را روی دست گیرند.

 

طرزالعمل تامین امنیت ومصئونیت خبرنگاران به تأسی از احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، قانون مطبوعات یا رسانه های همه‌گانی، قانون دسترسی به اطلاعات وطرزالعمل تاسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی، به منظور تأمین امنیت و مصؤنیت ژورنالیستان و رسانه‌ها و انسجام هماهنگی میان رسانه‎‌ها و حکومت وضع گردیده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار