- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تسهیل آبیاری برای سیصد باغدار

وزارت زراعت افغانستان

 

سهولت‌های آبیاری برای سیصد باغدار در زون شمالشرق مساعد می شود.

 

محمد غلام ملاخیل مسئول بخش باغداری و مالداری ریاست زراعت در زون شمالشرق می‌گوید ۲۰ چاه های بزرگ آب جهت سهولت آبیاری برای باغداران ولایات بدخشان، تخار، کندز و بغلان حفر می‌شود.

 

به اساس معلومات آقای ملاخیل کار حفر این چاه های بزرگ به ارزش ۱۵ میلیون افغانی در مدت دو ماه تکمیل خواهد شد.