- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تسلیم شدن عامل سنگسار رخشانه به نیروهای امنیتی

قومندان

مولوی سعدیار یکی از قوماندانان ارشد گروه طالبان در شمال فیروزکوه خودش را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده‌است.

 

یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام برده شود گفت، مولوی سعدیار که فعالیت‌های ضد دولتی را در شمال فیروز کوه انجام میداد و یکی از عاملین اصلی سنگسار رخشانه بود شب گذشته بعد از این‌که به مریضی اپندکس مبتلا گردید، خودش را به نیروهای امنیتی تسلیم کرد.

 

داکتران در شفاخانه ولایتی غور می‌گویند که آقای سعدیار تحت معالجه قرار دارد.

 

از سوی هم جنرال مصطفی محسنی قوماندان امنیه غور نیز تسلیم شدن آقای سعدیار را تائيد می‌کند اما در این باره جزئیات ارائه نکرد.

 

طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند.