- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ترکیه، اثر ارزشمند تاریخی افغانستان را بازگرداند

وزارت اطلاعات و فرهنگ

رییس هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی ترکیه در افغانستان، کتاب تحفه‌القادریه که جز آثار تاریخی افغانستان است را به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشورمان کرد.

سلیمان شاهین در این مراسم گفت: کتاب تحفه‌القادریه یک اثر تاریخی زبان پشتو است که سنان ایل‌خان پس از تلاش‌های زیادی از کتابخانه دبلین چستربینی این اثر را پیدا کرده است.

کمال سادات، وزیر اطلاعات و فرهنگ کشورمان در این مراسم، کتاب تحفه‌القادریه را یک اثر تاریخی زبان پشتو عنوان کرد و افزود: بیشتر آثار تاریخی افغانستان دردهه 90 به غارت برده شده است.

وی از کشورهای جهان می‌خواهد که در بخش گرد‌آوری آثار گم‌شده کشور، افغانستان را یاری رسانند.

صفیه‌ حلیم، شاعر و نویسنده افغانستان نیز در این نشست گفت: این اثر عرفانی در زمان احمدشاه ابدالی در 722 صفحه نوشته شده که اثر علمی و فرهنگی ارزنده محسوب می‌شود.

کتاب تحفه القادریه، اثر تاریخی زبان پشتو در قرن 17 عیسوی با قلم صوفی ابن منیر نوشته شده است.