- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ترکمنستان از احداث یک خط انتقال برق در پروژه تاپی خبر داد…

برق

 

ترکمنستان می‎گوید در کنار پایپ لاین گاز تاپی که قرار است گاز طبیعی این کشور را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد یک خط نیرومند انتقال انرژی برق نیز احداث می‎کند.

 

این خط انتقال برق به تاسیسات زیربنایی پایپ لاین گاز، انرژی خواهد رساند و هم برق ترکمنستان را از طریق افغانستان به کشورهای دیگر انتقال خواهد داد.

 

حکومت ترکمنستان در یک پیام خود به خبرنگاران ازین پروژه خود خبر داده‎است.

 

حکومت ترکمنستان گفته‎است که افزایش صادرات انرژی در قدم اول با احداث تاسیسات بزرگ و کاریابی در افغانستان کمک می‎کند.

 

ترکمنستان از بیست سال به این سو با قیمت بسیار نازل به افغانستان برق صادر می‎کند.