- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تروریست های فعال در پاکستان، لیست شدند!

وزارت خارجه

به گزارش وزارت خارجه، حکومت لیست 32 مرکز تروریستی و 85 تروریست که در پاکستان فعالیت دارند، را به آن کشور داده ‎است.

 

شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز گذشته گفت این لیست از طریق سفیر افغانستان در پاکستان با مقام‎های آن کشور شریک گردیده و خواسته شده تا در قسمت مسدود ساختن این مراکز و تسلیمی این تروریستان به افغانستان اقدام کند.

 

این در حالیست که چند روز پیش حکومت پاکستان پس از حملات اخیر در آن کشور لیست هفتاد و شش تروریست را به افغانستان سپرد تا آنان را به پاکستان تسلیم کند.

 

مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که در پاسخ به این خواست به مقام‎های پاکستان گفته آنان روی این لیست غور می‎کنند و پاکستان باید در مورد لیست‎های از قبل سپرده شده افغانستان در این مورد، اقدام کند.