- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تذکره‌های برقی؛ عامل اختلاف محقق و حکمتیار

محقق و حکمتیار [1]

 به راپور یک منبع آگاه در ارگ، بین محمد محقق و گلبدین حکمتیار بر سر توزیع تذکره برقی درگیری لفظی صورت گرفته است.

یک منبع آگاه در ارگ به رسانه‌ها گفت: زمانی که معاون دوم ریاست اجرائیه محمد محقق بر سر توزیع تذکره‌های برقی به رییس جمهور انتقادهای تندی را وارد کرد، بلافاصله پس از آن گلبدین حکمتیار موضع گیری نموده و به محمد محقق هشدار داد که دیگر زمان زورگویی گذشته و درباره توزیع تذکره های برقی از موضع رییس جمهور حمایت کرد.
همچنین پس از اظهارات رهبر حزب اسلامی، محمد محقق و حکمتیار روبروی هم قرار گرفته و دشنام‌های سختی به همدیگر دادند که در نتیجه محقق جلسه را تحریم نموده و گفت: اینجا رهبران جهادی جمع نشده است بلکه تاجران جهادی جمع شده است و حکمتیار را راکتیار خطاب نموده و او را غلام ISI نامید و با عصبانیت شدید جلسه را ترک گفت.