- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تدویر ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای آمرین ومعلمان شبرغان

وزارت معارف

 

قونسلگری کشورانگلستان، ورکشاپ ارتقای ظرفیت تحت نام « اداره ورهبری، مشارکت جامعه وتعلیمات فراگیر» را برای 600 تن از آمرین ومعلمان مسلکی مکاتب شبرغان دایر کرد.

محترم عبدالروف آرین معاون تدریسی ریاست معارف آن ولایت ضمن یاد آوری به موثریت تدویر همچو ورکشاپ ها به ویژه به هدف ارتقای ظرفیت مسوولان ومعلمان یادآورشدند: « این ورکشاپ که از سوی قونسلگری کشور انگلستان راه اندازی شده، مدت چهار روز ادامه داشته که شاملان آن دانستنی های مفید را درخصوص رهبری ومدیریت سالم وبرنامه های دلچسپ فرا می گیرند.

قبلآ نیز ورکشاپ سه روزه مشابهی به همکاری همین نهاد برای شماری از مسوولان ومعلمان تعدادی از مکاتب شهر شبرغان دایر گردیده بود.