افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 28 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

تدویر ورکشاپ آموزشی برای آموزگاران فنی و حرفوی

وزارت کار

 

توسط برنامه ملی انکشاف مهارت‌ها برای آموزگاران فنی و حرفوی حوزه غرب  کشور، ورکشاپ آموزشی تدویر گردید.

 

در این ورکشاپ آموزگاران مراکز آموزش های فنی و حرفوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء ومعلولین در ولایات متذکره که جدیداً تجهیز گردیده، به مدت دو روز برای پنج ولایت (هرات، فراه، بادغیس، نیمروز و غور)  در ولایت هرات تحت آموزش قرار گرفتند. این ورکشاپ برای انکشاف مفردات درسی و نصاب آموزشی به اساس استندرد های ملی مهارت های شغلی توسط برنامه ملی انکشاف مهارت‌ها ارائه گردید.

 

انکشاف مفردات درسی و نصاب آموزشی به اساس استندرد های ملی مهارت‌های شغلی؛ استادان را قادر می سازد تا از استندرد های متذکره که توسط برنامه ملی انکشاف مهارت‌های وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین تهیه گردیده استفاده نمایند.

 

این ورکشاپ‌ها قرار است برای تمام آموزگاران مراکز آموزش‌های فنی و حرفوی دائر گردد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار