- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تخریب پایه های برق وارداتی در منطقه دند شهاب الدین توسط مخالفان مسلح

والی بغلان می گوید که مخالفان مسلح دولت مانع ترمیم پایه های برق وارداتی در منطقه دند شهاب الدین می شوند.

عبدالستار بارز دیروز گفت که شورشیان از فاصله دو کیلومتری بالای محل که این پایه های برق را تخریب کرده اند آتش باری می کنند.

به گفته آقای بارز عملیات تصفیوی نیرو های افغان در مناطق دند شهاب الدین و دند غوری ولایت بغلان ادامه دارد.

به اساس گزارش ها دو پایه برق وارداتی ازبکستان اخیراً در منطقه دند شهاب الدین از سوی مخالفان مسلح دولت تخریب شدند.

با تخریب این پایه ها، جریان برق در کابل مختل شده و باشنده های پایتخت به شکل نوبتی از برق مستفید می شوند.