- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تخریبات سایبری خطرناک تر از حملات انتحاری است!

سایبری

به گزارش برخی منابع، ادارۀ استخبارات پاکستان برای‌ اهداف مشخص تخریبی هزارها اکونت جعلی را در افغانستان ایجاد کرده است…

 

رئیس کمیسیون رفاه عامه مشرانو جرگه افغانستان می‌گوید ترور شخصیت‌ها، نوشته‌های ضد منافع ملی، برانگیختن احساسات و دامن زدن به تعصبات قومی میان افغان‌ها اخیراً از طریق فیسبوک و دیگر سایت‌های اجتماعی سبب نگرانی آنان شده‌است.

 

نثار حارس رئیس کمیسیون رفاه عامه این جرگه روزگذشته گفت که شماری از حلقات با استفاده از صدها فیس بوک جعلی ضد اقوام مشخص، مطالب نوشته کرده و تلاش می‌کنند تا میان اقوام ساکن در افغانستان تفرقه ایجاد کند.

 

آقای حارس می‌گوید که این گونه اکونت‌های جعلی از سوی کشورهای همسایه بخصوص پاکستان رهبری می‌گردد.

 

وی گفت:

 

“همسایه‌های ما بیشتر در این کار نقش دارند بخصوص پاکستان که همچو موارد در پاکستان طرح ریزی می‌شود، بخاطر اینکه از یک سو پاکستان بخاطر اعمال خون آشام خود مردم افغانستان را از بین می‌برد در همین فیسبوک‌ها زیرنام تاجک، پشتون، ازبک و هزاره مردم افغانستان را به جان هم دیگر می‌اندازد.”

 

آقای حارس تخریبات سایبری و ایجاد تعصبات را خطرناک تر از حملات انتحاری خوانده و می‌گوید که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باید با ادارات ذیربط دیگر مشترکاً جلو آن را بگیرد.

 

در عین حال برخی منابع گفته‌اند که ادارۀ استخبارات پاکستان برای‌ اهداف مشخص تخریبی هزارها اکونت جعلی را در افغانستان ایجاد کرده که به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی در آن نوشته‌های منفی به نشر می‌رسد.

 

منبع می‌افزاید که این اکونت‌های جعلی از سوی استخبارات پاکستان ایجاد شده، از طریق استدیوها نشرات داشته و برای نوشتن آن افراد مسلکی را تعیین کرده‌اند.

 

 

از سوی دیگر یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید که این وزارت با ریاست امنیت ملی مشترکاً کار می‌کند تا جلو اکونت‌های جعلی و مشکوک را بگیرند.

 

وی گفت:

 

“ما با ریاست امنیت ملی رابطه محکم و نزدیک داریم و با آن‌ها یکجا در بخش ارزیابی اکونت‌ها و تثبیت معلومات امنیتی وزارت مخابرات هماهنگی با یک دیگر وجود دارد از سوی ما قبلاً این چنین اکونت‌ها با نهاد‌های امنیتی و شورای امنیت شریک شده بود و حالا نیز با هم کار می‌کنیم که جلو فعالیت این اکونت‌ها را بگیریم.”

 

آقای صمیم در این بخش بر ایجاد یک شورا بخاطر مبارزه با جرایم سایبری تأکید کرد.

 

نگرانی در خصوص فعالیت اکونت‌های جعلی فیسبوکی در حالی مطرح می‌گردد که اخیراً در صفحات اجتماعی به نقل از اعلامیه تایید نا شده ریاست امنیت ملی گفته شده‌است که ادارۀ استخبارات پاکستان بخاطر ایجاد جنجال‌های قومی در افغانستان هشت هزار اکونت فیس بوک را ایجاد کرده‌است.