- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تحقیقات پزشکی روی سرباز قاتل آمریکایی آغاز شد.

یک سخنگوی اردوی امریکا گفت: سه متخصص طب، تحقیقاتشان را روی رابرت بیلز آغاز کرده اند تا دریابند این سرباز قاتل، در هنگام تیراندازی و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان مظلوم قندهار، در چه حالت روانی قرار داشته است و تکلیف محاکمه وی چه خواهد شد…
معاینات وی تا اول ماه می، ادامه خواهد داشت.

رابرت بیلز، 4 بار در افغانستان و عراق ماموریت اجرا کرده است، وی در دو حمله جداگانه، علیه  مردم غیرنظامی و مظلوم ولسوالی پنجوایی قندهار،در تاریکی شب، با کمال بی رحمی 16 زن و کودک بی دفاع را به خاک و خون کشید.