- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تجهیزو اجماع؛ ملزومات مبارزه با تروریزم…

تروریزم

 

بگفته شورای امنیت ملی کشور، برای مبارزه با تروریزم علاوه برتجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغان، اجماع منطقه‌ ای نیز مهم است.

 

تواب غورزنگ سخنگوی این شورا گفت، در کنار بحث روی گسترش همکاری های مشترک روی مبارزه با هراس افگنی، چگونگی شکل گیری اجماع ملی نیز از هدف های مهم سفر حنیف اتمر به ایران بوده‌است:

 

“برای پیروزی این مبارزه، نیاز جدی است تا نیروهای امنیتی افغان تجهیز و آماده شوند و در کنار آن، به شکل گیری یک اجماع منطقه‌یی برای مبارزه با تروریزم نیز، نیاز محسوس می‌شود.”