- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تجمع اعتراض آمیز شماری از جوانان کابل در رابطه با تیزاب پاشی به صورت زنان

تیزاب پاشی

شماری از جوانان کابل با تجمع در شفاخانه استقلال، محل که دو دختر و یک زن به دلیل تیزاب پاشی به صورتشان بستری بودند، به تیزاب پاشی اعتراض کردند.

این افراد به تیزاب پاشی  به صورت زنان با اجرای آهنگ اعتراضی رپ در داخل شفاخانه استقلال کابل، اعتراض کردند.

معترضان خواهان پیگیری جدی این موضوع از سوی حکومت شدند.

درین مراسم نزدیک به ۳۰ تن از جوانان اشتراک داشتند و آنان کاغذنوشته‌های را در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود “صورت من کجاست، با تیزاب پاشیدن من غیر فعال نمی‌شوم، برای صورتم می‌جنگم، برای کدامین جرم به صورتم تیزاب می‌پاشید.”

معترضان در ادامه از همراهان مریضان این شفاخانه نیز خواستند که به آنان بپیوندند.

شب پنجشنبه هفته گذشته یک زن و دو دختر در مرکز شهر کابل هدف تیزاب پاشی  یک فرد ناشناس قرار گرفته و آنان گفته‌اند که به دلیل زن بودن قربانی این نوع خشونت شده‌اند.