- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تجاوز جنسی بالای یک دختر سه ساله

تجاوز جنسی [1]

آمر امنیت ولایت جوزجان گفت که فرد متجاوز از سوی پولیس بازداشت شده است.

پسر دوازده ساله در ولایت جوزجان به یک دختر سه‌ساله تجاوز جنسی کرده است. آمر امنیت ولایت جوزجان تایید کرده است که این دختر سه ساله از سوی نوجوان درین ولایت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
مسوولان امنیتی ولایت جوزجان گفته است که پسر ۱۲ ساله که بالای این دختر خوردسال تجاوز کرده است، از سوی پولیس بازداشت شده است.
دو هفته پیش نیز یک دختر ۱۰ ساله به اسم گل‌پیدا در منطقه دشت لیلی ولایت جوزجان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.
مسوولان پولیس ولایت جوزجان گفته بود که این دختر ۱۰ ساله از سوی برادر اندرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.